Tytuł artykułu: Metodyka wyznaczania modułów sprężystości (E i Mr) na podstawie badania CBR pod obciążeniem cyklicznym

Autorzy: SAS, W., GŁUCHOWSKI, A.

Słowa kluczowe: CBR cykliczny, cykliczny moduł sprężystości pod obciążeniem cyklicznym Mr, moduł Younga, nośność konstrukcji drogowej

Streszczenie: Projektowanie i wykonawstwo nawierzchni drogowych wiąże się z wyznaczeniem niezbędnych parametrów nośności oraz sztywności zastosowanych materiałów ziarnistych. Parametry w postaci modułów sprężystości E i Mr według najnowszych światowych tendencji powinny być wyznaczane w laboratorium w warunkach cyklicznego przekazywania obciążeń na próbki. Podstawową metodą ich wyznaczania są cykliczne badania trójosiowe, ale stosowana jest również metoda cyklicznego CBR. W niniejszym artykule została podana metodyka wykonania powtarzalnego badania CBR (cyklicznego) próbki gliny wraz z prezentacją i analizą uzyskanych wyników.

Cytowanie w stylu APA: Sas, W. & Głuchowski, A. (2012). Metodyka wyznaczania modułów sprężystości (E i Mr) na podstawie badania CBR pod obciążeniem cyklicznym. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 21 (3), 171-181.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Sas & Głuchowski, 2012), następne powołania: (Sas & Głuchowski, 2012)

Cytowanie w stylu Chicago: Sas, Wojciech, Andrzej Głuchowski. "Metodyka wyznaczania modułów sprężystości (E i Mr) na podstawie badania CBR pod obciążeniem cyklicznym." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 57 ser., vol. 21, nr 3, (2012): 171-181.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Sas, & Głuchowski 2012)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Sas_Głuchowski_2012_PNIKS, author={Sas, Wojciech and Głuchowski, Andrzej}, title={Metodyka wyznaczania modułów sprężystości (E i Mr) na podstawie badania CBR pod obciążeniem cyklicznym.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN57/A5/art5.pdf}, year={2012}, volume={21 (3)}, number={57}, pages={171-181}}

Pełny tekst PDF


Go Back